گیربکس دور متغیر

گیربکس هلیکال فلنجدار

گیربکس هلیکال پایه دار

گیربکس خورشیدی فلنج دار مادگی هزارخاری fs

گیربکس خورشیدی فلنج دار شافت خروجی mc

گیربکس خورشیدی پایه دار uc

مشاهده برخی از صنایع بهره مند از محصولات اصفهان دورمتغیر

[desc]

پروژه های تکمیل شده

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.

پروژه های تکمیل شده

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

پروژه های تکمیل شده

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.

پروژه های تکمیل شده

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

[title]

[desc]

افتخارات
  • اولین جشنواره استانی اختراعات استان اصفهان
  • اولین نمایشگاه تخصصی متالوژی و مواد اصفهان
  • دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

[title]
[title]

[desc]